Hałas w miejscu pracy nie może przekraczać poziomu, powyżej którego zaczyna niekorzystnie wpływać na samopoczucie i zdrowie pracowników. Redukcja ilości decybeli ma znaczenie, gdy mowa o systemach wytwarzania sprężonego powietrza. Tutaj kluczową kwestią jest zakup urządzeń z osłonami dźwiękochłonnymi.
Systemy wytwarzania sprężonego powietrza – jak uniknąć zagrożeń związanych z hałasem

Dlaczego nadmierny hałas jest szkodliwy?

Przebywanie w pomieszczeniach, w których występuje zbyt duże natężenie hałasu, jest nie tylko denerwujące, ale niesie za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia i życia. Praca w niehigienicznych warunkach, które polegają na narażaniu się na przenikliwy i wielogodzinny hałas grozi wieloma zaburzeniami. Długotrwałe narażenie na niektóre rodzaje dźwięku, który wytwarzają maszyny, w tym również kompresory przemysłowe, może mieć również ogromny wpływ na samopoczucie, wydajność pracy, liczbę wypadków czy koncentrację.

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań, przeprowadzonymi w niemieckim Centrum Medycznym Uniwersytetu w Moguncji, zbyt duże natężenie dźwięków, jaki generują urządzenia przemysłowe, może w konsekwencji prowadzić nawet do powstania chorób serca i zaburzeń neurologicznych. Wiele osób zatrudnionych w przemyśle cierpi na migotanie przedsionków, jak również inne schorzenia, których symptomem jest nieregularne bicie serca. Ponadto hałas w miejscu pracy, może prowadzić do udaru, a nawet niewydolności serca.

Ponadto, park maszynowy w postaci źle dobranych lub przestarzałych sprężarek może uszkodzić delikatne zakończenia nerwowe, które przenoszą informacje z narządu słuchu do mózgu, potencjalnie powodując reakcje zapalne, w obszarze kory mózgowej. W rezultacie grozi to nieodwracalną utratą słuchu, jak również zanikiem zdolności poznawczych, a nawet zwiększoną zapadalnością na demencję starczą.

Poważne konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają zasad BHP

Każdy zatrudniony pracownik ma niezbywalne i bezdyskusyjne prawo do wykonywania swoich obowiązków zawodowych w środowisku, które nie zagraża jego życiu ani zdrowiu. Dlatego też, Unia Europejska stworzyła odgórne dyrektywy, które traktują o dopuszczalnym natężeniu poziomu hałasu, jaki może powstać w halach produkcyjnych czy pomieszczeniach, w których pracują kompresory przemysłowe. Firmy posiadające zbyt głośno pracujące sprężarki mogą spodziewać się kontroli z PIP-u lub też sankcji prawnych, związanych z niehigienicznymi warunkami pracy. Zastosowana kara jest jednorazowym ostrzeżeniem dla kadry kierowniczej, która nie zastosowała się do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla przedsiębiorców, którzy notorycznie łamią zasady BHP związane ze zbyt dużą ilością hałasu w miejscu pracy, może pojawić się ryzyko wszczęcia postępowania sądowego, a nawet zakazu prowadzenia tego typu działalności.

System wytwarzania sprężonego powietrza, który generuje niski poziom hałasu

Ograniczenie poziomu hałasu jest korzystne dla wszystkich pracowników znajdujących się w jego zasięgu. Skutkuje wyższą wydajnością pracy i powoduje, że emitowane przez urządzenia dźwięki nie wpływają negatywnie na organizm ludzki. Powyższe powody sprawiają, że warto zainwestować w rozwiązania, które ograniczają emisję dźwięków.

Duże znaczenie ma wykorzystanie urządzeń zapewniających niski poziom hałasu. Jednocześnie warto zastosować właściwą organizację pracy oraz rotację na stanowiskach. Innym sposobem jest wykorzystanie innowacyjnych osłon dźwiękochłonnych. Pozwalają one na ograniczenie decybeli, co wiąże się z podwyższeniem komfortu pracy. Ponadto, osłony tego typu nie zajmują dodatkowej przestrzeni. To opcja, dostępna w modelach nowoczesnych sprężarek, wykorzystywanych dla każdej dziedziny przemysłu.

Źródło: https://www.almig.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here