Wybór wykonawcy docieplenia budynku mieszkalnego jest równie ważny jak dobór dobrej jakości materiałów wykończeniowych. W tym przypadku chodzi nie tylko o regularność wykonywanych prac, ale także o ich skuteczność i trwałość izolacji budynku. Niestety wielu inwestorów nadal zapomina, że prawidłowe docieplenie budynku mieszkalnego jest rozwiązaniem systemowym, od którego zależy efektywność grzewcza całego domu. Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas wykonywania prac dociepleniowych i kiedy warto skorzystać z porady rzeczoznawcy budowlanego?

Nieprawidłowego mocowanie płyt styropianowych

Najczęstszymi błędami popełnianymi podczas prac dociepleniowych budynku są błędy wykonawcze związane z przygotowaniem płyt styropianowych. Bardzo często zdarza się, że wykonawcy ocieplenia domu zbyt krótko sezonują płyty lub całkowicie pomijają ten etap, chcąc przyspieszyć prace wykończeniowe. W konsekwencji przymocowanie styropianu do zbyt świeżego podłoża ściany może skutkować skurczeniem płyty styropianowej oraz powstaniem na jej otynkowanej powierzchni nieestetycznych pęknięć. Podobne konsekwencje niesie za sobą nieumiejętne lub niedokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy ocieplenia budynku oraz przyklejanie płyt styropianowych na tzw. „placki”, co właściwie zawsze prowadzi do odrywania płyt po ich obwodzie. Co istotne, korekta nieprawidłowego wyprofilowania warstwy startowej ocieplenia budynku w późniejszym etapie prowadzenia prac wykończeniowych jest już właściwie niemożliwa do wykonania. W takim wypadku może być konieczne usunięcie przyklejonej już do podłoża ściany warstwy styropianu. Poważnym błędem systemowym wykluczającym efektywność prac dociepleniowych budynku jest też pozostawianie przez ekipy zajmujące się montażem styropianu szczelin pomiędzy poszczególnymi płytami oraz mocowanie ich bez zastosowania metody mijankowej, co w ostateczności może doprowadzić do powstawania mostków termicznych. Tymczasem płyty nie tylko powinny do siebie szczelnie przylegać, ale także w miejscach spoin mijać się, co pozwala wykluczyć ryzyko pękania płyt styropianowych i ich odklejania od powierzchni ściany. Jeżeli zatem podczas użytkowania budynku zauważymy, że warstwa izolacyjna naszego domu uległa wyraźnemu osłabieniu, możemy poprosić o pomoc rzeczoznawcę budowlanego, który nie tylko oceni rzeczywisty stan docieplenia, ale też wskaże możliwe błędy popełnione podczas prac wykończeniowych. Jeśli ekspertyza budowlana wykaże poważne nieprawidłowości skutkujące naruszeniem warstwy izolacyjnej domu, rzeczoznawca budowlany może zobligować jej wykonawcę do usunięcia starej warstwy płyt styropianowych i ponowienia prac dociepleniowych.

Zastosowanie tynku o niewłaściwej kolorystyce

Niejednokrotnie możemy zaobserwować, że masa szpachlowa zastosowana podczas prac dociepleniowych budynku mieszkalnego w różnych miejscach jest niejednolita kolorystycznie. Niejednakowy kolor elewacji wynika w tym przypadku z nieprawidłowego użycia masy szpachlowej o różnym współczynniku odbijania światła. Im kolor tynku jest ciemniejszy, tym współczynnik odbijania światła jest niższy. Aby zatem uniknąć niechcianych pęknięć elewacji spowodowanych niekontrolowanymi naprężeniami termicznymi, do prac tynkarskich powinna zostać użyta masa szpachlowa w kolorze, którego współczynnik odbicia światła słonecznego będzie większy niż 30%.

Brak wywinięcia siatki na styropian

Siatka z włókna szklanego stosowana podczas prac dociepleniowych domu ma za zadanie uzbroić masę szpachlową i zabezpieczyć montaż płyt styropianowych. Właściwie zamontowane pasy siatki powinny być zatopione pomiędzy warstwami masy, szczelnie przylegać do płyt i dodatkowo zachodzić na siebie, tworząc rodzaj zbrojenia wspomagającego masę szpachlową. Powinniśmy też pamiętać, że w przypadku narożników i nadproży, aby wykluczyć ryzyko odklejania się warstwy mocującej tynk, włóknista siatka powinna być wywinięta poza krawędź płyty styropianowej. Pozwoli nam to uniknąć nie tylko niechcianych pęknięć mogących się pojawiać na powierzchni tynku, ale także odstawania warstwy zbrojeniowej od podłoża ściany. W przypadku niedokładnego lub niestarannego położenia siatki musimy się zatem liczyć z różnego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą pojawić się podczas eksploatacji budynku. Wówczas warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy budowlanego. Jeżeli wydana przez niego ekspertyza budowlana wykaże poważne uchybienia w sztuce tynkarskiej, możemy liczyć na to, że rzeczoznawca wyegzekwuje od wykonawcy prac dociepleniowych konieczność położenia dodatkowej warstwy zbrojeniowej. W niektórych przypadkach może być to nawet potrzeba całkowitego usunięcia popękanej warstwy tynku i ponownego nałożenia warstwy zabezpieczającej ściany.

Źródło: Mpexpertbud – rzeczoznawca budowlany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here