Roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju należy zapewnić określone warunki – m.in. dostateczną ilość światła, wody i składników odżywczych. Równie ważne są czynniki takie, jak właściwa temperatura, wilgotność czy pH. Dlaczego pH jest tak istotne w uprawie roślin i jak je mierzyć?

Jak pH działa na rośliny?

Odczyn pH to inaczej odczyn kwasowości gleby. Właściwe pH jest bardzo ważne dla wzrostu roślin, odpowiadając za przyswajalność składników pokarmowych z gleby. Gdy pH jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, roślina może nie pobierać z otoczenia ważnych dla jej rozwoju pierwiastków, przez co jej wzrost będzie nieprawidłowy. Odpowiednie pH wpływa także na strukturę gleby, aktywność mikroorganizmów, procesy mineralizacji i efektywność nawożenia. Ważny jest odczyn nie tylko gleby, w której roślina rośnie, ale także wody, którą jest podlewana.

Jakie pH jest właściwe dla roślin? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna – zależy bowiem od gatunku rośliny. Dla większości gatunków najlepsze pH wynosi 5,5-6,5, czyli jest to odczyn lekko kwaśny do obojętnego. Niektóre rośliny są wrażliwe na wahania pH i rosną tylko w wąskim jego zakresie, np. lucerna, która preferuje gleby zasadowe. Inne rośliny tolerują szeroki zakres pH, np. jęczmień czy pszenica, które rosną zarówno w glebach kwaśnych, jak i zasadowych. Zbyt niskie pH gleby (poniżej 5,5) może powodować pojawienie się w glebie aktywnego glinu i manganu działających toksycznie na korzenie roślin i obniżających efektywność pobierania przez rośliny wody i składników odżywczych. Zmniejsza się również zawartość magnezu czy potasu, a efektywność nawożenia spada. Do podwyższenia pH stosuje się nawozy wapniowe zawierające wapno tlenkowe lub węglanowe, a w celu jego obniżenia miesza się glebę z kwaśnym torfem. Wartość pH wody reguluje się za pomocą specjalnych regulatorów pH zawierających odpowiednio zasady i kwasy: azotowy lub fosforowy.

Hydroponiczna uprawa roślin a odczyn pH

Hydroponika to sposób uprawy roślin bez tradycyjnej gleby. Zazwyczaj rośliny rosną w specjalnych mieszankach, które są podłożem obojętnym dla rośliny, istnieje więc możliwość ścisłej kontroli pobieranych przez nią substancji pokarmowych oraz tlenu, dostarczając roztwory składników odżywczych. Dzięki temu rośliny mogą rosnąć szybciej i przy mniejszym nakładzie czasu niż w przypadku uprawy w glebie. Ilość składników odżywczych oraz inne czynniki działające na roślinę muszą być ściśle określone i kontrolowane. Do takich czynników należy także pH, które w uprawie hydroponicznej powinno wynosić 6-6,5. Jako że odczyn roztworu może szybko się zmieniać w miarę zużywania przez roślinę składników odżywczych, pH musi być często kontrolowane – najlepiej codziennie lub co drugi dzień. Jeśli pH okaże się zbyt niskie lub zbyt wysokie, może zmniejszyć się efektywność pobierania przez roślinę substancji z roztworu. W celu podwyższenia pH można użyć wodorotlenku potasu.

Jak sprawdzać pH?

Najprostszym sposobem mierzenia pH są łatwo dostępne mierniki lub kwasomierze glebowe. Wartość pH możemy sprawdzić również testem kropelkowym lub za pomocą miernika pH do wody. W celu kontroli tego parametru w przypadku większych upraw można użyć również profesjonalnych mierników, np. kontrolera pH Bluelab. Urządzenie to eliminuje konieczność pamiętania o kontrolowaniu pH, zapewniając automatyczne sterowanie i monitorowanie tego parametru w Twojej hodowli.

Inspirowane: Growtent.pl – growbox

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here