Koszty zasilania urządzeń w energię elektryczną stanowią dużą część wydatków przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Co więcej, polityka cenowa dostawców energii ulega regularnym zmianom. Rozwiązania, jakie niesie ze sobą fotowoltaika, mogą skutecznie uniezależnić nas od rynkowych podwyżek cen prądu.

Czym jest fotowoltaika?

Odnawialne źródła energii stanowią coraz powszechniejszą metodę pozyskiwania energii elektrycznej i cieplarnianej. Są one nie tylko ekologiczną, ale także ekonomiczną alternatywą dla konwencjonalnych metod wytwarzania energii. Obecnie rynek dysponuje ogromnym wyborem systemów OZE, które znajdują szerokie zastosowanie zarówno wśród przedsiębiorców, jak i  prywatnych użytkowników. Wśród nich znajdziemy systemy fotowoltaiczne wykorzystujące energię słońca do produkcji energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna to jeden z komponentów systemów OZE. Jej głównym elementem jest moduł fotowoltaiczny, funkcjonujący także jako ogniwo słoneczne, za pomocą którego energia słoneczna padająca na moduł przetwarzana jest w energię elektryczną, która zasila urządzenia elektryczne w budynku. Każda instalacja fotowoltaiczna jest dobierana indywidualnie do potrzeb klienta i zapotrzebowania budynku.

Zastosowanie fotowoltaiki pozwala nie tylko na ekonomiczne zasilanie standardowych urządzeń elektrycznych. Instalacja fotowoltaiczna może być także źródłem energii dla innych komponentów systemów OZE, takich jak pompy ciepła oraz panele IR. Urządzenia te, wykorzystując energię słońca pozwolą na ogrzanie lub schłodzenie przestrzeni naszego domu czy ogrzanie wody użytkowej.

Sposób na redukcję wydatków na prąd

Zasilanie energią elektryczną stanowi dużą część kosztów eksploatacyjnych zarówno przedsiębiorstw, jak i prywatnych domów czy mieszkań. Zastosowanie systemu fotowoltaicznego jest skutecznym rozwiązaniem na redukcję wydatków na prąd. Co więcej, pozwalają one nie tylko na wykorzystanie energii w czasie rzeczywistym, ale umożliwiają jej bieżące magazynowanie. Stosowane w tym celu specjalne magazyny energii funkcjonują na zasadzie standardowych akumulatorów. Gromadzą energię w chwilach jej nadprodukcji, a następnie uwalniają w momentach niedoboru.

Co istotne, w momencie kiedy ilość produkowanej energii w znacznym stopniu przekracza jej dobowe czy miesięczne zużycie, nadmiar prądu może zostać odsprzedany do publicznej sieci elektrycznej. W ten sposób możemy nie tylko ograniczyć korzystanie z usług zewnętrznych dostawców, ale także na dobre się od nich uniezależnić. Rozwiązania z zakresu fotowoltaiki pozwalają  na całkowite odcięcie się od polityki cenowej publicznych dostawców, w tym od podwyżek cen prądu. Własna produkcja energii elektrycznej to także możliwość  eliminacji przerw w dostawach prądu, z którymi możemy spotkać się korzystając z usług rynkowych dostawców.

Fotowoltaika stanowi sposób na skuteczną redukcję wydatków na energię elektryczną. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala bowiem na maksymalizacje efektywności jej działania, a tym samym wykorzystanie wyprodukowanej energii w sposób optymalny. Dodatkową korzyść stanowią zyski płynące z potencjalnej odsprzedaży energii do publicznej sieci. Uniezależnienie się od polityki cenowej zewnętrznych dostawców to sposób na uniknięcie podwyżek cen prądu i uzyskanie stałego poziomu kosztów energii elektrycznej.

Oprócz zysków ekonomicznych, istotną rolę przy wykorzystaniu systemów fotowoltaicznych odgrywają kwestie ekologiczne. OZE ograniczają bowiem emisję szkodliwych substancji i w dużym stopniu wpływają na zahamowanie efektu cieplarnianego. Ochrona środowiska stanowi istotny element polityki władz publicznych. Przejawem tego są sukcesywnie wprowadzane mechanizmy finansowania budowy instalacji fotowoltaicznych. Z dotacji na wykorzystanie źródeł odnawialnych mogą skorzystać zarówno podmioty prywatne, jak i prawne.

Źródło: Inverter – technologia grzewcza, odnawialne źródła energii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here