Aby mieć pewność, że na wypadek pożaru (lub innego zagrożenia bezpośrednio związanego z ogniem) nasz budynek jest bezpieczny, należy podjąć działania, mające na celu bieżącą kontrolę naszego systemu ochrony przeciwpożarowej. Potocznie nazywane są one przeglądami przeciwpożarowymi i ich obowiązek wynika nie tylko z naszej chęci dbania o bezpieczeństwo i stabilność naszego budynku, ale także bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa.

Kto i jak często ma obowiązek wykonywania przeglądów przeciwpożarowych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do przeprowadzania kontroli przeciwpożarowej zobowiązani są wszyscy właściciele czy zarządcy budynków, w których znajdują się urządzenia, mające stanowić system ochrony przeciwpożarowej na wypadek zagrożenia. Oznacza to, że bez względu na charakter obiektu – czy jest to obiekt użyteczności publicznej, budynek mieszkalny czy też zakład pracy – jego zarządca ma prawnie sankcjonowany obowiązek przeprowadzania kontroli przeciwpożarowej. Ustawodawca narzuca także cykliczny termin przeprowadzania takiej kontroli. Zobowiązuje właścicieli, aby odbywała się ona zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia, natomiast nie może być to rzadziej niż raz do roku. Należy także pamiętać, że przeprowadzenie kontroli należy też odpowiednio udokumentować. Trzeba zadbać o to, by firma zajmująca się przeprowadzeniem kontroli przeciwpożarowej w sposób formalny potwierdziła wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w ramach kontroli ppoż.

Jaka kara grozi za niezastosowanie się do przepisów prawa?

W przypadku, gdy właściciel budynku nie przeprowadza kontroli okresowych, grozi mu kara w postaci grzywny, której wysokość może sięgać 5 tys. zł. Jest ona nakładana jako mandat przez nadzór budowlany. W skrajnych wypadkach takie zachowanie może prowadzić do pozbawienia wolności na rok.

Na czym polega proces kontroli przeciwpożarowej?

Proces polega na tym, że osoba uprawniona do jego przeprowadzenia – strażak bądź osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje –  sprawdza stan techniczny konkretnych urządzeń, których funkcjonowanie wpływa na bezpieczeństwo pożarowe. O przeprowadzeniu takiej kontroli właściciel zostaje poinformowany od 3-7 dni przed jej planowanym przeprowadzeniem. Czynnościom kontrolnym podlega zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie budynku. Po zakończeniu całej czynności kontroler sporządza protokół kontroli przeciwpożarowej, który powinniśmy zachować. Będzie on stanowił dowód spełnienia obowiązku przeprowadzania czynności kontrolnych przez zarządcę budynku na wypadek kontroli oraz potwierdzał bieżący stan techniczny zastosowanego w danym miejscu systemu ochrony przeciwpożarowej.

Jakie urządzenia podlegają kontroli? 

Podczas takiej kontroli fachowcy sprawdzają stan techniczny takich urządzeń, jak:

  • gaśnice,
  • hydranty zewnętrzne i wewnętrzne,
  • systemy oddymiania,
  • systemy wietrzenia pomieszczeń,
  • system oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Należy pamiętać o tym, że w razie wykrycia jakichkolwiek mankamentów w systemie ochrony przeciwpożarowej należy podjąć szereg działań, mających na celu naprawę uszkodzonych podzespołów, tak aby na wypadek zagrożenia mieć pewność co do trwałości i stabilności naszego systemu przeciwpożarowego. W związku z tym warto podjąć współpracę z firmą, świadczącą kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, takie jak: kontrola, konserwacja czy modernizacja, zainstalowanych podzespołów.

Inspirowane: adr-help.pl – szkolenie ppoż

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here