Zadowoleni pracownicy mają znaczący udział w powodzeniu całej firmy. Dobrze zmotywowany personel chętnie wykonujący swoją pracę, jest wydajny i efektywny. Aby jak najlepiej poznać potrzeby i zachęcać do większego wysiłku swoich podwładnych, warto regularnie wykonywać badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników. Pomoże to uzyskać lepszy kontakt pomiędzy pracownikami i pozwoli jak najlepiej zadbać o optymalizację pracy w przedsiębiorstwie. Badania satysfakcji pracowników stanowią także nieodłączny element programów do zarządzania jakością w firmie pozwalających uzyskać wysoko cenione certyfikaty i nagrody jakości, poprawiające ogólny wizerunek przedsiębiorstwa.

Na czym polega badanie satysfakcji pracowników?

Badanie satysfakcji pracowników może pomóc wykryć problemy, które nie są widoczne dla pracodawcy, a zarazem zaburzają ogólną wydajność firmy. Jest ono przeprowadzane w wersji on-line lub w tradycyjnej, papierowej formie. W standardowym badaniu zadowolenia podwładnych, brane są pod uwagę trzy podstawowe obszary:

  • ogólny poziom zadowolenia z pracy w danej firmie,
  • satysfakcja zadaniowa, czyli zadowolenie z organizacji firmy i wykonywania poszczególnych prac,
  • poziom zadowolenia ze stosunków panujących w firmie.

Dzięki kompleksowo przeprowadzonemu badaniu, zarząd firmy ma możliwość zapoznania się z wszelkimi niedogodnościami, występującymi według pracowników w miejscu pracy. Pozwoli to w miarę możliwości na zniwelowanie problemu i poprawę samopoczucia podwładnych, a co za tym idzie lepszą wydajność ich pracy. Badanie satysfakcji wykaże, czy pracownicy dobrze czują się na obsadzonych stanowiskach, nie są przeciążeni pracą, czy są zadowoleni z wynagrodzeń i świadczeń socjalnych gwarantowanych przez firmę. Uzyskany po przeprowadzeniu badania raport końcowy pokaże mocne i słabe strony przedsiębiorstwa.

Korzyści z badania satysfakcji pracowników

Po analizie uzyskanych w badaniu wyników i reorganizacji działań firmy pod kątem ewentualnych zauważonych nieprawidłowości zgłoszonych przez pracowników, znacząco wzrasta wydajność przedsiębiorstwa i polepsza się ogólny poziom zadowolenia pracowników. Ankieta pozwala poznać przyczyny ewentualnych konfliktów oraz skutecznie im zapobiegać poprzez wprowadzenie realnych zmian motywujących podwładnych do coraz lepszej pracy. Dzięki przeprowadzaniu tego typu badań, pracownicy czują się doceniani przez pracodawcę i zauważają możliwość własnego wkładu w działalność firmy.

Satysfakcja zawodowa Polaków

Według badań w ramach projektu „Satysfakcja Zawodowa Polaków”, przeprowadzonych w 2018 roku przez agencję Sedlak&Sedlak i analizujących odpowiedzi ponad 6000 przebadanych respondentów z różnych branż wskazano, że Polacy są umiarkowanie zadowoleni ze swojej pracy. Ankieta wykazała wzrost zadowolenia z wysokości płac, pracownicy czuli się bardziej doceniani oraz odczuli znaczącą poprawę organizacji pracy w miejscu zatrudnienia. Co niezwykle ciekawe, satysfakcja z wykonywanej pracy wyraźnie spada już w 3 miesiące po objęciu stanowiska. Niepokojące jest natomiast to, że wraz z długością stażu spada satysfakcja pracownika z wykonywanej pracy. To niebezpieczne dla pracodawcy z dwóch powodów – po pierwsze pracownik taki nie jest zmotywowany do wykonywania swoich obowiązków, a po drugie wielu niezadowolonych pracowników jest skłonnych do zmiany miejsca zatrudnienia.

Podsumowanie

Dzięki udzieleniu zgodnych z prawdą odpowiedzi podczas badania satysfakcji i zaangażowania, pracownicy mają możliwość polepszenia ogólnych warunków swojej pracy. Zastosowanie odpowiedniego systemu motywacji klientów wyraźnie przekłada się na lepsze wypełnianie swoich obowiązków przez pracowników. Przeprowadzenie badań na temat poziomu satysfakcji podwładnych powinno być niezbędnym elementem zarządzania firmą.

Źródło: firmaprzyjaznaklientowi.pl – badanie satysfakcji klienta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here