Coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie standardów MSSF/MSR. Do niedawna większość polskich przedsiębiorców ograniczała się do schematów księgowości wyszczególnionych w ustawie o rachunkowości. Jednak w miarę zwiększania swoich działań na rynkach zagranicznych, stosowanie uniwersalnych standardów sprawozdawczości finansowej staje się coraz powszechniejsze. Ponieważ proces wdrażania MSSF może być skomplikowanym zadaniem, wiele podmiotów decyduje się nawiązać współpracę z zewnętrznymi biurami rachunkowymi.

Podstawowe informacje związane z MSSF/MSR

MSSF to skrót oznaczający Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Są to metody prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie zgodnie ze standardami zatwierdzonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Część z tych reguł znana jest również pod starszą nazwą MSR, czyli Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Do 2001 roku były one publikowane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR). Po powstaniu RMSR przejęła ona od swojego poprzednika odpowiedzialność za ustanawianie standardów w rachunkowości. Połączyła zasady składające się na MSR i z interpretacjami Stałego Komitetu ds. Interpretacji oraz Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Wszystkie te standardy tworzą razem standardy rachunkowości obowiązujące międzynarodowo. MSSF są używane nie tylko na terenie państw Unii Europejskiej, ale również w takich krajach jak Australia, Indie, Japonia oraz Hongkong. W sumie ponad 110 krajów wymaga lub przynajmniej zezwala na używanie standardów MSSF.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej precyzują między innymi takie kwestie jak sposoby prezentowania danych finansowych oraz sprawozdań dotyczących przepływu kapitału. Dokładnie opisane są dozwolone metody wyceniania aktywów oraz pasywów, oraz to, jak powinno się przedstawiać majątek trwały naszej firmy. Dowiemy się z nich jakie konkretnie informacje powinny się znaleźć w sprawozdaniach finansowych. Korzystając z MSSF poznamy jakie cechy powinny spełniać nasze sprawozdania. Musimy zadbać, aby opracowany dokument był nie tylko zrozumiały, ale również wiarygodny. Oprócz tego powinien cechować się trafnością, porównywalnością, istotnością oraz przydatnością.

Kto powinien korzystać z MSSF?

W ustawie o rachunkowości jasno wskazane są podmioty, które zobowiązane są do prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z MSSF/MSR. Chodzi przede wszystkim o banki oraz emitentów papierów wartościowych działających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inne podmioty mogą zdecydować się na wdrożenie MSSF, o ile zgodzi się na to organ zatwierdzający sprawozdania finansowe. W teorii każdy podmiot może sporządzać sprawozdania zgodnie z zasadami zawartymi w MSSF/MSR. W takiej sytuacji będą one uznawane za działania uzupełniające w stosunku do sprawozdawczości opracowywanej na podstawie przepisów z ustawy o rachunkowości.

Czy wdrożenie MSSF/MSR w przedsiębiorstwie ma sens?

Każda firmy dąży do ciągłego rozwoju i polepszania swojej pozycji na rynku. Z czasem może pojawić się szansa na rozszerzanie zasięgu swojej działalności poza granice kraju i wchodzenie na obce rynki. Podczas szukania nowych partnerów oraz kontrahentów, firmy nieużywające MSSF znajdą się w gorszym położeniu. Posiadanie wspólnych standardów sprawozdawczości często jest warunkiem nawiązania udanej współpracy. Jeżeli będziemy używać międzynarodowych schematów opracowywania sprawozdań finansowych, nasi potencjalni kontrahenci będą mieli łatwy wgląd w naszą sytuację finansową. Tym samym pokażemy, że nie mamy nic do ukrycia i będziemy wiarygodnym partnerem biznesowym. Nawet jeśli nasza spółka operuje wyłącznie na rynku lokalnym, wdrożenie MSSF może być korzystne. Zagraniczni inwestorzy często szukają partnerów, którzy pomogą im wejść na polski rynek. Stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości znacznie zwiększy naszą atrakcyjność w oczach zagranicznych firm. Dokumenty księgowe będą przygotowywane w zrozumiałej przez nich formie. Znacznie usprawni to współpracę między podmiotami.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zawartość MSSF ciągle się zmienia, aby dopasować się do dynamicznych przemian w świecie biznesu. Z tego powodu wdrożenie oraz przestrzeganie międzynarodowych zasad sprawozdawczości nie jest łatwym zadaniem. Niezbędna jest specjalistyczna wiedza oraz dokładne przygotowanie. Najprostszym rozwiązaniem jest zdanie się na pomoc profesjonalnego biura rachunkowego. Warto wybrać taką firmę świadczącą usługi dla firm, która nie tylko wdroży MSSF, ale również przeszkoli naszą kadrę w zakresie obowiązujących standardów.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro podatkowe Katowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here