Coraz częściej wśród małych firm pojawiają się podmioty spełniające standardy ekonomii społecznej. Tworzone są spółdzielnie socjalne skupiające osoby w podobnej sytuacji tak, aby mogły one się wspierać i motywować. Oprócz działań socjalnych generują one zyski i proponują usługi i towary dla określonej społeczności według potrzeb, jakie w niej występują. Następuje ożywienie gospodarki i zwiększenie potencjału również małych miejscowości. To dobry sposób na integrację firm z otoczeniem, aby tworzyły związki społeczne i gospodarcze. Taka sieć kontaktów ułatwia również działanie firmom przez szybszą naukę działań rynkowych i dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z określonych działań. Powstające standardy konkurencyjności lokalnych spółdzielni przenoszone mogą być również na otoczenie tak, aby i inne firmy stosowały praktyki ekonomii społecznych. Zmianie podlega również społeczna odpowiedzialność biznesu za otoczenie. Zyskują na tym społeczności lokalne otrzymujące większe wsparcie merytoryczne i finansowe od dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej.

Duże firmy i zmiany wywołane przez ekonomię społeczną.

Przesunięcie celu działalności w kierunku działań społecznych jest obecnie tendencją występującą we wszystkich dużych firmach. Zyskują dzięki temu lepszą relację z klientami i kontrahentami. Część podmiotów opiera nawet działania promocyjne o misję społeczną firmy. Wpływając w taki sposób na otoczenie, można kształtować jednocześnie postawy klientów i tworzyć produkty, których oczekują. Nowe postawy społeczne w gospodarce przekładane są również na działanie struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa. Pracownicy mogą liczyć na większą ilość usług oferowanych im jako dodatek do wynagrodzenia. Przez to pracodawca zyskuje lepiej wykwalifikowanych pracowników bardziej zaangażowanych w działania firmy. Niezależnie od wielkości firmy część społeczna odgrywa dużą rolę w działaniach podmiotu gospodarczego. Dobrze zaplanowane użycie ekonomii społecznej to również możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here