Dobry zespół handlowy jest przede wszystkim skuteczny w tym, co robi, czyli sprzedaży produktów bądź usług. Nie jest to jednak jedyna cecha, którą musi wyróżniać się profesjonalna ekipa pracowników. W tym artykule wyjaśniamy, czym jeszcze powinien charakteryzować się zespół sprzedażowy w firmie.

Cechy dobrego handlowca

Wielu cennych rzeczy w pracy handlowca można się nauczyć. Dzięki szkoleniom, treningom i doświadczeniu specjaliści z zakresu sprzedaży mogą rozwijać się i poprawiać swe umiejętności. Najlepsi handlowcy mają ponadto pewne wrodzone predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Należą do nich np. inteligencja emocjonalna, która przejawia się w umiejętności budowania odpowiedniej atmosfery, komunikacji niewerbalnej i werbalnej, współodczuwania, wnioskowania i kreowania wspólnej z klientem wizji. Ważna jest też umiejętność uważnego słuchania, a w efekcie zrozumienia potrzeb drugiej strony, jak również uczciwość np. w prezentowaniu cech produktu czy usługi. Do innych istotnych cech każdego handlowca należą też komunikatywność, efektywne dążenie do realizacji celów, a także samodyscyplina, systematyczność i rzetelność.

A jak cechy te przekładają się na charakterystykę całego zespołu sprzedaży? Okazuje się, że to, co jest cenne w pracy pojedynczego handlowca, nie musi takie być dla zespołu specjalistów. Dla grupy sprzedażowej najczęściej ważniejsze są bowiem inne cechy.

Zgrany zespół sprzedaży

Efektywny zespół sprzedaży to nie tylko kompetentni specjaliści, którzy indywidualnie świetnie realizują powierzone zadania, ale też zgrana grupa. Mimo że każda osoba ją tworząca jest inna, wnosi do niej różne pomysły i indywidualne spojrzenie, to jako ekipa pracownicy powinni się uzupełniać.

Dobry zespół sprzedaży motywuje się nawzajem. Specjaliści zdają sobie sprawę, że nie pracują tylko dla siebie, co sprawia, że starają się wykonywać powierzone zadania szybko i sprawnie, ponieważ często ich praca wpływa na efektywność i postępy w realizacji działań całej grupy. W ten sposób zwiększają swe zaangażowanie w przypadające im zadania.

Ważną cechą skutecznego zespołu handlowego jest dobra komunikacja pomiędzy jego członkami. Jasne przekazywanie i formułowanie komunikatów oraz nieutrudniony przepływ informacji sprawiają, że w grupie nie występują napięcia czy konflikty, a jeśli jakiś się zdarzy, to można go szybko rozwiązać.

Najlepiej, aby grupa składała się z najbardziej doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, dzięki czemu osiągnie najlepsze rezultaty. Zdarza się jednak, że do ekipy dołącza osoba mniej doświadczona, która uczy się, obserwując bardziej kompetentnych kolegów. To, czy pracownik taki znajdzie się jednak w grupie, zależy od zadań, przed jakimi stoi zespół, a także od decyzji kierownika.

Dobry menadżer

Niezwykle ważnym elementem efektywnego zespołu sprzedażowego jest jego menadżer. Jego rolą jest sprawiedliwe rozdzielenie zadań, ról i celów do realizacji zarówno przez grupę, jak i jej członków. Podział ten musi być sprawiedliwy, aby nikt nie czuł się wykorzystany czy pominięty. Ponadto dzięki temu cała odpowiedzialność nie spadnie tylko na jedną osobę, a pracownicy nie odczują aż tak wielkiej presji. Przez to staną się bardziej kreatywni i skuteczni. Poza tym handlowcy świadomi tego, jaką rolę pełnią w ekipie i jakie konkretne cele przed nimi stoją, nie muszą sobie niczego dopowiadać. To zmniejsza ryzyko niezrozumienia, obniżenia chęci do współpracy oraz występowania braku zaangażowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here